Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

MEDLEMSBLADET i maj och november.

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

Välkomna!

Tallen vid Lindgrens backar.

 

Verkeån i grönska. Ålabodarna vid stranden.

Foto Jan Jonasson

 

 

 

 

 

 e-post mail@havangsmuseiforening.se

 bg 5932-9680

 webbadress havangsmuseiforening.se

Sommar i Haväng

 

JULI 2017

 

Lindgrens länga

 

Havängskväll med årsmöte den 7 juli vid Lindgrens länga.

 

Ett 50-tal medlemmar hade samlats på kvällen den 7 juli för årsmöte. Vädret var inledningsvis lite osäkert med några stänk från ett stillastående molnparti. Dessa moln skingrades dock och lagom till underhållningsdelen så lyste solen upp och samtidigt strömmade många nya besökare till. När det var tid för underhållningen hade ytterligare nästan 100 hittat slänten framför Lindgrens länga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Ranelid, författare och artist, reflekterade på ett mycket engagerat och närvarande sätt över viktiga existentiella frågor. Metaforerna avlöste varandra och fem välkända gäster fick konkretisera Björn Ranelids budskap om kärlek, försoning och icke-våld.

 

Fredrik Blomqvist inledde och ramade in Björns poesi på ett mjukt och behagligt sätt. Med hjälp av sin gitarr och munspel sjöng han finstämda visor som väl passade in i helheten

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haväng, som miljö, bäddade sedan in det hela i sin kvällsprakt med ljuden från forsen och kornas intresse för vad vi människor hade för oss.

 

 

I Havängs museiförening hoppas vi på samma goda uppslutning på Havängsvandringen den 6 augusti. Ni är alla varmt välkomna till denna.

 

 

Årets Havängsvandring är söndagen den 6 augusti kl 10.

 

Vi får höra mer berättat om vad som döljer sig i havet utanför Verkeåns mynning. Anton Hansson, doktorand vid Geologiska institutionen, Lunds Universitet, kommer att berätta om den senaste forskningen som pågår för att fördjupa kunskapen i hur havet förändrats under tidens gång. "Ett dolt stenålders landskap under ytan vid Haväng". Spännade projekt som Havängs museiförening kommer att följa.

Korta notiser:

 

I sommar håller Fortifikationsverket på att ”plombera” forten som ligger i strandlinjen längs hela kusten. Man gör detta för ingen ska kunna ta sig in och komma till skada. Helst hade vi väl sett att forten kommit bort då de inte har någon funktion längre. Men så kommer det inte att bli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort vid Lövdalen

LV

JJ, bilder

 

Har ni några funderingar kring Havängsområdet, kontakta oss gärna

 

Vår mailadress är:

mail@havangsmuseiforening.se