HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

         

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL HAVÄNG!

 

Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

 

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

 

MEDLEMSBLADET i maj och november.

 

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

       

  Tallen vid Lindgrens backar.                    Verkeån i grönska.                                                     Ålabodarna vid stranden.

Aktuellt

 

April i Haväng

   Med energi och olika krafter rensades skogen längs havet.

Arbetsdag med Skötselrådetkötselrådet

Den 22 mars samlade Skötselrådet för det nya Naturreservatet till en ny arbetsdag. Därtill fika och grillad korv som arrangörerna bjöd på, allt i ett härligt vårväder!

Det blev en intensiv dag med såväl mannakraft, hästkraft som motorkraft engagerade. Ett 25-tal representanter för Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen, SandLife, Föreningen Havängs Fritidsby, Havängs Museiförening, entreprenörer och en intresserad allmänhet hjälptes åt att röja sly, dra småtall och hugga rakväxande tall på flatan längs med havet norr om Klammersbäck.

  En gammal solgrop grävdes åter fram nära cykelstranden.

En sandgrop rensades från vresrosor etc och kan nu fungera som solgrop igen. Ett område på backen upp mot Sjöfirret gallrades lite kraftigare för att visa hur backen i stort kommer att se ut så småningom.

  Linda och Ragnar i gott samarbete drog varsamt fram större tallstockar.

Dagens överraskning stod Ragnar för. Linda och Jörgen från Sillaröd hade på eget initiativ tagit med sin ardenner som med imponerande kraft hjälpte till att dra tallstammar.


Även om mycket blev gjort denna lördag får Stiftelsen fortsätta arbetet i flera dagar för att leverera enligt skötselplanen. Tag gärna en tur och se på resultat – visst behöver området rensas och tas omhand, samtidigt som ovanliga växter och djur skyddas. Ambitionen är att gå fram steg för stag och det som i början kan se sårigt ut läker naturen snart igen. Kanske kan vi bli fler som arbetar tillsammans nästa gång!

Mer info:    http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

 Karta över skötselåtgärder

 

 

                           

Uppdaterad 2 april 2014, JJ

 

 Vår mailadress:

mail@havangsmuseiforening.se

 

Hör gärna av er!

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se