HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

              

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL HAVÄNG!

 

Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

 

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

 

MEDLEMSBLADET i maj och november.

 

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

       

  Tallen vid Lindgrens backar.                    Verkeån i grönska.                                                     Ålabodarna vid stranden.

Aktuellt

 

Februari till maj, Haväng

 

Viktigt meddelande om hemsidan!

Tekniken förändras och utvecklas. Föreningen har hemsidan hos One.com webhotel för en relativt låg kostnad och det är också relativt enkelt att göra uppdateringar i den. One.com kommer nu att göra förändringar, vilket påverkar oss när vi daterar upp hemsidan. Vi måste återskapa hemsidan i ett nytt program, vilket blir tidskrävande. 

Detta innebär att vi under mars till maj  inte kan datera upp sidorna med ny information. Det innehåll och och den layout som ni ser här kommer att ligga kvar tills vi har hunnit återskapa hemsidan i det nya programmet.

Troligtvis innebär förändringen också att hemsidan för Havängs museiförening kommer att förändras utseendemässigt. Vi hoppas att alla bilder, texter och länkar, som finns inlagda, kommer att finnas kvar.

Vi har begränsade resurser att tillgå så vi kommer att göra vårt bästa för att även i fortsättningen presentera en intressant och inspirerande hemsida.

Mailboxen för Havängs museiförening kommer att fungera under tiden enligt de uppgifter vi fått.

Hälsningar Jan Jonasson

 

Uppdaterad 15 februari 2015, JJ

 

 Vår mailadress:

mail@havangsmuseiforening.se

 

Hör gärna av er!

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se