HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

              

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL HAVÄNG!

 

Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens länga och Stenörens ålabod, ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

 

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1 000 kr för ständig medlem får du:

 

MEDLEMSBLADET i maj och november.

 

HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning vid Lindgrens länga. 

 

HAVÄNGSVANDRING  första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia. 

 

Förutom arbetet med aktiviteterna sköter föreningen också om tillsyn och lättare underhåll av Lindgrens länga, Stenörens ålabod och framöver också området kring Örakarsfallen.

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

På hemsidan kan du läsa mer om området och våra aktiviteter.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

       

  Tallen vid Lindgrens backar.                    Verkeån i grönska.                                                     Ålabodarna vid stranden.

Aktuellt

 

December i Haväng

December bjuder på minst ljusa timmar men landskapet bjuder ändå på spännande uppleveser. Det blir intressantare att söka detaljer. Bokarna strax norr om Verkeån lever hårt utsatta för ostliga vindar. Sanden blåser bort och rötterna frigörs. Träden får ett nytt trollskt utseende som lockar fanatsin. 

 

Underhåll Örakarsfallen

För Örakarsfallen som ägs av Christinehof har Museiföreningen tagit på sig en viss tillsyn och ett visst underhåll under året.

Sommaren får albuskar, björnbärssnår och större örter att ta över alltmer och döljer fångstanläggningen. Kraftigare vattenföring efter regn för med sig slam och trädgrenar som fastnar i fallen. Rensning och borttagning av växtlighet behövs både vår och höst. 

Själva stenmuren med de åtta karen har redan börjat ta stryk av kraftig vattenföring. Vilket medfört att fyllningen mellan stenarna till stora delar försvunnit och stenarna har sjunkit ned.    

Uppdaterad 7 december 2014, JJ

 Vår mailadress:

mail@havangsmuseiforening.se

 

Hör gärna av er!

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se