HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

         

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

Bli MEDLEM i HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

För medlemsavgiften som är 100 kr/år eller 1000 kr för ständig medlem får du:

·    MEDLEMSBLADET i maj och november.

 

 

·    HAVÄNGSKVÄLL i början av juli med årsmöte och underhållning   vid Lindgrens länga.

 

 

·    HAVÄNGSVANDRING första söndagen i augusti - en guidad vandring i Havängsområdet ledd av experter som fördjupar våra kunskaper om området, dess kultur och historia.

 

SYFTET med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet, informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens Länga och Stenörens ålabod (ingår i Havängs Utemuseum).

Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

 

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter, museerna står alltid öppna, arrangemangen är gratis och öppna för alla.  Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.

Skicka in inbetalningskort till;

Bankgiro 5932-9680

Havängs Museiförening

Kyrkbacken 1

277 37 KIVIK

Ange tydligt namn och adress så kommer senaste medlemsbladet omgående.

 

 VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

 

Örakarsfallen

 

Örakarsfallen renoverade 2010 på museiföreningens initiativ.

 

Stenörensålabod

 

Ålaboden renoverades 2000 av museiförening med finansiering från Region Skåne.

 

Aktiviteter

 

Havängskväll i början av juli.

 

Havängsvandring första söndagen i augusti.

 

Lindgrens länga

 

Skötsel och tillsyn av utemuseet Lindgrens länga tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad.

 

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se