HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

      

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

Lindgrens länga

 

Över Haväng vilar mystiken. Det böljande landskapet med Havängsdösen skapar en känsla av något tidlöst och fördolt.
Det natur och kulturmuseum, som finns i Lindgrens länga försöker förklara vad det är vi egentligen ser.

 

Lindgrens länga är en gammal korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet. Byggnaden, som nu är museilokal, var tidigare stall och loge till ett skogvaktaretorp där boningshuset revs i mitten av 1920-talet.

Havängs utemuseum åskådliggör på ett unikt sätt de natur- och kulturhistoriska värden i bygden. Museet är en del av landskapet som danats under tusentals år.

 

Natur och kultur vävs samman på ett unikt sätt, där varje tråd har sin färg och sin betydelse för slutresultatet.

 

Framför Lindgrens länga, med backen bakom som amfieteater, håller Museiförening Havängskväll i början av juli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Aktuellt

 

                        

Havängs Utemuseum

I Lindgrens länga har Regionmuseet i Kristianstad och Instititet för Kultur-forskning ställt samman en spännande utställning som beskriver Havängsområdet, dess natur och kultur.

 

 

Utställningen

Ända från stenåldern beskrivs områdets utveckling. Läget vid havet och med Verkeån som pulsåder har gjort området rikt på mänskligt liv lång tid tillbaka. Att det leget under Christinehofs ägor har också satt sina spår.

Förutom kulturen beskrivs här också områdets säregna natur med sina rariteter; sandlilja, backnejlika, martorn, sommargylling, fältpiplärka och olika insekter som trivs speciellt i den här sandiga, magra och känsliga miljön.

 

 

Här finns en modell av fångstanordningarna i Örakarsfallen. Uppstoppade djur och fåglar. Beskrivningar och förklaringar till det tidiga livet i området.

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se