HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

        

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

Havängsvandring

 

Första söndagen i augusti anordnar museiföreningen en HAVÄNGSVANDRING någonstans inom Havängsområdet. Vandringen brukar ta ca 2 timmar och längden varierar. Vi engagerar en kunnig och intressant guide som leder oss runt på vandringen.

 

Arrangemanget är gratis och öppet för alla.

 

Syftet med vandringen är att med hjälp av kunniga berättare öka kunskapen om Havängsområdets speciella karaktär både vad gäller natur och kultur.

Med mer kunnande tror vi att man har lättare att förstå vikten av att området för att bibehålla sin särprägel kräver en viss varsamhet. Mer kunnande kan föras vidare till andra besökande som därigenom får en djupare upplevelse och förståelse för området.  

 

Här under presenteras tidigare vandringar:

 

Havängsvandring 2014

"Hav möter land och konst möter vetenskap", Björn Nilssson, Caroline Mårtensson

 

Havängsvandring 2013

"Hanöbukten - livet i vattnet", Charlotte Carlsson, Anne-Marie Camper

 

Havängsvandring 2012

"Sommarfloran i Haväng", Lennart Bengtsson

 

"Extra"Havängsvandring 2012,

"Nytt naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar", Lars Holmqvist

 

Havängsvandring 2011,

"Verkeån och Örakarsfallen", Jonas Rodhe, Jan Jonasson, Gunnar Persson

 

Havängsvandring 2010 ,   

"Vandring på Ravlundafältet", Eva Andersson

 

Havängsvandring 2009 ,   

"Gårdarna på heden", Lena Alebo, Eva Andersson

 

Havängsvandring 2008 ,    

"Vad döljer sig under Verkeåns yta", Christer Brönmark

 

Havängsvandring 2007 ,    

"Naturreservaten vid Haväng", Kenth Ljungberg

      

Havängsvandring 2006 ,    

"Ravlundaheden från forntid till nutid", Nils Malmer

 

Havängsvandring 2005 ,    

"Militärens syn på framtiden för Ravlundafältet"

 

Havängsvandring 2004 ,     

"Livet vid Knäbäckshusen", Lena Alebo

 

Havängsvandring 2003 ,     

"Från kustridare till jetski", Anders Ohlsson

 

Havängsvandring 2002 ,     

"Det fornlämningsrika Haväng", Bertil Helgesson

 

Havängsvandring 2001 ,     

"Invigning Stenörens ålabod"

 

 

 

 

 

Kunniga och engagerade guider ger fördjupade kunskaper.

 

                                        

 

Bilder från 2010 års vandring

 

   

 

Aktuellt

 

Årets Havängsvandring, söndagen den 3 augusti, kl 10.

 

    "Hav möter land - konst möter vetenskap"

 

HAVÄNGSVANDRING

Söndagen den 3 augusti med samling kl 10 vid parkeringen Havängs vandrarhem blir det Havängsvandring:

"Landskap under särskilda omständigheter. En arkeologisk konstvandring runt Haväng. Vad händer när hav möter land, och när konst möter vetenskap?

Årets HAVÄNGSVANDRING ledsagas av marinarkeolog BJÖRN NILSSON och konstnär CAROLINE MÅRTENSSON som utifrån helt olika perspektiv har studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning".

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se