HAVÄNGS MUSEIFÖRENING

 

 

 

        

 

 

 

Hem Föreningen Lindgrens länga Stenörens ålabod Örakarsfallen Haväng med omgivning
Havängskväll Havängsvandring Medlemsblad Bli medlem Karta
Aktiviteter Aktuella frågor Länkar

 

 

 

Havängsvandring

 

Första söndagen i augusti anordnar museiföreningen en HAVÄNGSVANDRING någonstans inom Havängsområdet. Vandringen brukar ta ca 2 timmar och längden varierar. Vi engagerar en kunnig och intressant guide som leder oss runt på vandringen.

 

Arrangemanget är gratis och öppet för alla.

 

Syftet med vandringen är att med hjälp av kunniga berättare öka kunskapen om Havängsområdets speciella karaktär både vad gäller natur och kultur.

Med mer kunnande tror vi att man har lättare att förstå vikten av att området för att bibehålla sin särprägel kräver en viss varsamhet. Mer kunnande kan föras vidare till andra besökande som därigenom får en djupare upplevelse och förståelse för området.  

 

Här under presenteras tidigare vandringar:

 

Havängsvandring 2012

"Sommarfloran i Haväng", Lennart Bengtsson

 

"Extra"Havängsvandring 2012,

"Nytt naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar", Lars Holmqvist

 

Havängsvandring 2011,

"Verkeån och Örakarsfallen", Jonas Rodhe, Jan Jonasson, Gunnar Persson

 

Havängsvandring 2010 ,   

"Vandring på Ravlundafältet", Eva Andersson

 

Havängsvandring 2009 ,   

"Gårdarna på heden", Lena Alebo, Eva Andersson

 

Havängsvandring 2008 ,    

"Vad döljer sig under Verkeåns yta", Christer Brönmark

 

Havängsvandring 2007 ,    

"Naturreservaten vid Haväng", Kenth Ljungberg

      

Havängsvandring 2006 ,    

"Ravlundaheden från forntid till nutid", Nils Malmer

 

Havängsvandring 2005 ,    

"Militärens syn på framtiden för Ravlundafältet"

 

Havängsvandring 2004 ,     

"Livet vid Knäbäckshusen", Lena Alebo

 

Havängsvandring 2003 ,     

"Från kustridare till jetski", Anders Ohlsson

 

Havängsvandring 2002 ,     

"Det fornlämningsrika Haväng", Bertil Helgesson

 

Havängsvandring 2001 ,     

"Invigning Stenörens ålabod"

 

 

 

 

 

Kunniga och engagerade guider ger fördjupade kunskaper.

 

                                        

 

Bilder från 2010 års vandring

 

   

 

Aktuellt

 

Årets Havängsvandring, söndagen den 4 augusti, kl 10.

 

    "Hanöbukten - livet i vattnet"

 

Årets ämne blir Hanöbukten - livet i vattnet. Det har skrivits mycket i media om buktens tillstånd och olika aktiviteter har satts igång för att mer klargöra orsakerna.

Vi har därför bjudit in Charlotte Carlsson från Miljö och vatten-strategiska enheten på Länsstyrelsen och Ann-Marie Camper, Skånes Hav och Vatten vid Marint centrum i Simrishamn för att berätta om läget just nu och om vad som pågår för att få tillbaka ett friskare vatten och och ett rikare liv igen.

Charlotte Carlsson arbetar med strategiska miljöfrågor som berör Skånes kust och hav. En kunskapsresurs som arbetar för att uppnå en god status i havsmiljön och Ann-Marie Campers

fokus är på att på olika sätt underlätta för innovatörer, entreprenörer, kommuner med flera att utveckla lösningar på miljöproblem och bidra till en positiv utveckling av Skånes hav och vatten.

 

Samling vid parkeringen Havängs vandrarhem. Vi vandrar till Offerlunden och tillbaka förbi Lövdalen. Vandringen tar ca 2 timmar.

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Havängs Museiförening  

Haväng, 277 37 KIVIK

 

Tfn 0414-74027  e-post mail@havangsmuseiforening.se  bg 5932-9680  webbadress havangsmuseiforening.se